Psychoterapia psychodynamiczna

Renata Chylińska

Rozpoczęcie terapii poprzedzam 3-4 konsultacjami (pierwsza trwa 90 minut, kolejne 50 minut) po których - na bazie wywiadu z pacjentem (w przypadku dzieci i młodzieży również z rodzicami) - dokonuję wstępnej diagnozy problemu oraz proponuję kontrakt terapeutyczny, określający cel i warunki leczenia. Kolejne 1-2 spotkania poświęcam na omawianie z pacjentem warunków kontraktu celem ujednolicenia sposobu rozumienia przyjętych ustaleń.  

Po tym wstępnym etapie rozpoczyna się właściwy proces leczenia, realizowany w ramach regularnych spotkań (tzw. sesji terapeutycznych) z częstotliwością

1-2 razy  w tygodniu, o ustalonej godzinie. Konsultacja/sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Podstawową formą  mojej pracy z osobami  dorosłymi i młodzieżą

jest rozmowa. W pracy z dziećmi budowanie kontaktu opieram w znacznej mierze na dialogu połączonym z zabawą i aktywnością twórczą (głównie metody plastyczne). Czas trwania psychoterapii zależy od dynamiki procesu leczenia

i nie jest  z góry określony. 

Do kontaktu zapraszam :

  • rodziców z dziećmi od 10 roku życia
  • młodzież
  • osoby dorosłe

CENNIK

Pierwsza konsultacja (90 min): 150 zł

Koszt każdej kolejnej konsultacji: 120 zł

Koszt sesji psychoterapeutycznej: 120

Odpłatność za psychoterapię jest regulowana gotówką po każdej sesji.

® Copyright 2019 PSYCHOTERAPIA CHYLIŃSKA

OFERTA