"Cechą charakterystyczną praktyki psychoterapii psychodynamicznej jest koncentracja na tym,

co wyjątkowe, specyficzne i różne w danej jednostce. Terapeuci psychodynamiczni dostrzegają,

że życie pacjenta ma całkowicie niepowtarzalny charakter i dlatego techniki oraz strategie

są dopasowane do indywidualnych cech pacjenta"

 

 

G. O. Gabbard

 

 

 

"Jednym z powodów szukania przez ludzi długoterminowej psychoterapii dynamicznej 

i psychoanalizy jest to, że dręczy ich perspektywa "niedostrzeżonego" życia. 
Tęsknią za świadkiem, który potrafi dostrzec, przez co przeszli, i wysłucha ich historii"

 

G. O. Gabbard

 

Psychoterapia psychodynamiczna

Renata Chylińska

Nazywam się Renata Chylińska.

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym - absolwentką      4-letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłam również 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na stażu w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym NZOZ MEDICO w Gdańsku. 

Niezwykle cennym było dla mnie również doświadczenie siebie w roli pacjenta podczas szkoleniowej długoterminowej psychoterapii własnej, pozwoliło mi to zyskać głębsze spojrzenie na złożoność relacji terapeuta – pacjent.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji, korzystając ze wsparcia innych doświadczonych psychoterapeutów.

Jako terapeuta przestrzegam zasad Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem.

O MNIE

® Copyright 2019 PSYCHOTERAPIA CHYLIŃSKA