® Copyright 2019 PSYCHOTERAPIA CHYLIŃSKA

O MNIE

Nazywam się Renata Chylińska.

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym - absolwentką      4-letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłam również 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na stażu w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym NZOZ MEDICO w Gdańsku. 

Niezwykle cennym było dla mnie również doświadczenie siebie w roli pacjenta podczas szkoleniowej długoterminowej psychoterapii własnej, pozwoliło mi to zyskać głębsze spojrzenie na złożoność relacji terapeuta – pacjent.

Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji, korzystając ze wsparcia innych doświadczonych psychoterapeutów.

Jako terapeuta przestrzegam zasad Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem.

Renata Chylińska

Psychoterapia psychodynamiczna

"Cechą charakterystyczną praktyki psychoterapii psychodynamicznej jest koncentracja na tym,

co wyjątkowe, specyficzne i różne w danej jednostce. Terapeuci psychodynamiczni dostrzegają,

że życie pacjenta ma całkowicie niepowtarzalny charakter i dlatego techniki oraz strategie

są dopasowane do indywidualnych cech pacjenta"

 

 

G. O. Gabbard

 

 

 

"Jednym z powodów szukania przez ludzi długoterminowej psychoterapii dynamicznej 

i psychoanalizy jest to, że dręczy ich perspektywa "niedostrzeżonego" życia. 
Tęsknią za świadkiem, który potrafi dostrzec, przez co przeszli, i wysłucha ich historii"

 

G. O. Gabbard